Kto podejmuje decyzje w psychoterapii – klient czy psycholog?

Kto podejmuje decyzje w psychoterapii – klient czy psycholog? Dobry psycholog nie narzuca klientowi rozwiązań, nie podejmuje za niego decyzji, nie naciska go, aby ten przyjął jego punkt widzenia. Profesjonalny psychoterapeuta słucha aktywnie, czyli dopytując, precyzując, podsumowując. Na przykład, w pracy z przekonaniami klienta zestawia on ze sobą nie pasujące do siebie przekonania i pyta […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Czytaj więcej
MyInspiration